Liên hệ

Liên hệ viết bài PR

THIÊN TRẦN - Viết bài PR chân thực, phù hợp và khác biệt Mobile: 093.277.0307 Email: thien.marketer@gmail.com Website: www.vietpr.edu.vn

THIÊN TRẦN 

Mobile:    093.277.0307

Email:      thien.marketer@gmail.com

Website:  www.vietpr.edu.vn 

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

Ngân hàng Vietcombank
  • STK: 0441004016013 - Chi nhánh Tân Bình, TP. HCM 
  • Chủ tài khoản: Trần Thành Thiên

 


Viết PR phải Chân thực:  

Chân thực về lợi ích sản phẩm, dịch vụ - Chân thực về hình thức kinh doanh và...Chân thực từ  người đại diện, người lãnh đạo.


Viết PR phải Phù hợp  :  

Phù hợp với nhu cầu khách hàng - Phù hợp với tình hình của thương hiệu và ... Phù hợp với văn hóa của thị trường


Viết PR phải Khác biệt:   

Khác biệt trong cách tiếp cận khách hàng - Khác biệt trong câu chuyện bài PR và ... "Khác biệt hoặc là Chết".

 

-------------------------------------------------------
 

 

Captcha reload